free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Free Web Hosting - Watch Free Movies Online - Watch Free TV Online - Free Web Pages

Find the cheapest Local Gas Prices and Gas Stations in your neighborhood and surrounding area.
 

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 


Dapithapon at Umaga ng Matagalang Pakikibaka
(Alay kay Jose Maria Sison)


ni Oliver Carlos
14 June 2007

Sa dapithapon ng buhay
may mga pagal na katawan
na nais na sanang magpahinga…
Makaamot man lang ng katiwayasan
ng isipang ginigiyagis ng pangamba
ng takot na malugmok sa kasukalan
doon sa dawag ng gubat na inaring ina
at nagkanlong sa mga tulad nila
na may di-pagagaping diwa…
Sa dawag ng gubat na di kailanman
nagkait ng kanlungan at aruga
sa mahabang taon ng pagdurusa..
sa mapait nilang pagkawalay
sanhi ng pakikibaka..

Kung maari lang sana…
sa dapithapon ng kanyang buhay
ay nais na niyang magpahinga
Humabi na lamang ng mga kwento
ng magiting nyang pagtindig at pakikibaka
sa kalayaang pinagbuwisan ng maraming buhay
na tigib pa rin ng pag-asa niyang tinatanaw..

Ngunit magpapatuloy siya…
maging sa dapithapon ng kanyang buhay,
magpapatuloy sya…
abutin man ng takip silim…
tuluyan mang malugmok sa karimlan ng gabi.
doon sa kasukalan na sa kanya'y tumanggap…
Duon siya nabibilang…
doon siya nakatagpo ng kapahingahan...
doon sya maghahanap at maghihintay …
ng pagsikat ng isang bukang-liwayway

Hindi na para sa kanya kundi sa mga susunod pa.
Sapat nang matanaw nya ang pamamaalam ng dilim.
na ibinabadya ng mga pag-aalsa ng lunsod…
At kasabay ng pahimakas ng katawang-lupa
Nakangiti siyang lilisan na tinatanaw
ang pagsilay ng isang bagong umaga
dala ang pangako ng isang bukas na malaya…
Dahil batid nya…may papanhik sa kasukalang iyon
Upang damputin ang baril nya.
May bagong sibol na bayaning titindig at papalit sa kanya
Sisigaw para sa paglaya…

return to top

backwhat's new