free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

PRESS STATEMENTS & INTERVIEWS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Hinggil sa General Amnesty, Peace Negotiations,
Human Security Act at Summit ng Korte Suprema


Panayam ng Pinoy Weekly
Kay Propesor Jose Maria Sison,
Punong Pampulitikang Consultant
ng National Democratic Front of the Philippines
3 Hulyo 2007

Pinoy Weekly (PW): Magandang araw!

Ano pong tingin ninyo sa umano'y panukalang general amnesty ng gobyernong Arroyo sa lahat ng mga tinaguriang "kaaway" ng estado?

Jose Maria Sison (JMS): Kunwaring nagpapanukala ng general amnesty ang rehimen para palitawin na ito ay nasa mataas na posisyong moral at politikal. Sa katotohanan, ang rehimen ay imoral at kaaway ng sambayanang Pilipino dahil sa pagtataksil at pagkapapet sa imperyalista, korap at mapagsamanatala, malupit, nagpapairal ng terorismo ng estado at madugong mapanlabag sa mga karapatang tao.

Ang pag-aasta ng rehimen na handang magbigay ng general amnesty ay isang anyo ng tusong paghahanda sa implementasyon ng Human Security Act o Anti-Terror Law. Parang sinasabi ni Ermita bilang Torquemada ng Anti-Terrorist Council na dapat sumuko na lahat ng oposisyon sa rehimeng Arroyo bago ipataw sa kanila sila ang Anti-Terror Law.

PW: Ano naman pong masasabi ninyo hinggil sa naiulat na pagtungo nina National Security Adviser Norberto Gonzales at Presidential Peace Adviser Jesus Dureza sa Norway upang pag-aralan ang posibilidad na muling mabuksan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GRP?

JMS: Kalokohan lamang ang pagpunta nina Gonzales at Dureza sa Oslo. Inulit lamang ang lumang tugtugin ng rehimeng Arroyo na sumuko at magsalang ng armas ang mga rebolusyonaryong pwersa sa anyo ng isang ceasefire at kalimutan na ang mga dahilan ng sandatahang rebolusyon.

Ang linya ng GRP na pagpapasuko at pasipikasyon sa mga pwersang rebolusyonaryo ay labag sa The Hague Joint Declaration ng 1992 at mga kasunod na kasunduan sa pagitan ng NDFP at GRP. Kailangang may mga reporma sa ekonomiya at pulitika para lutasin ang mga ugat na problema na naging sanhi ng sandatahang rebolusyon ng mga anakpawis at sambayanan.

PW: Ano pong reaksiyon ninyo sa pahayag ni Executive Sec. Eduardo Ermita na pumapangit ang imahe ng administrasyong Arroyo dahil sa mga propaganda ng mga makakaliwang grupo?

JMS: Ang mga garapal na krimen ng rehimen at mga alipuris nitong militar at pulis sa paglabag ng mga karapatang tao, tulad ng pamamaslang at pagdukot sa mga legal na progresibong aktibista at pagpapalikas sa mga komunidad, ang dahilan ng pagpangit sa imahe ng rehimen sa buong daigdig. Hindi ang propaganda ng mga makakaliwang grupo ang dahilan.

Dahil sa garapal at sistematikong paglabag sa mga karapatang tao, napilitan nang sumalungat ang Amnesty International, mga simbahan, mga organisasyon sa human rights, mga special rapporteur ng UN at ilang gobyerno.

PW: Panghuli, ilang araw na lang pormal nang ipapatupad ang Human Security Law. Ano pong masasabi ninyo dito kaugnay ng mga insidente ng patuloy na pampulitikang represyon at pamamaslang sa mga aktibista? Kaugnay nito, ano naman po ang tingin ninyo sa iminungkahi kamakailan ng Korte Suprema na Summit hinggil sa mga extrajudicial killing?

JMS: Magiging lisensya ng US at rehimeng Arroyo ang Human Security Act (Anti-Terror Law) para gumawa ng mas marami at mas malawak pang mga paglabag sa mga karapatang tao. Gagamitin ng rehimen ang lisensiyang ito para supilin ang malawak na oposisyon sa pamamagitan ng paglilista ng mga partido, organisasyon at progresibong lider bilang mga "terorista", pagpataw ng mga punitive sanctions, paglabag sa mga demokratikong karapatan at pabrikasyon ng mga paratang laban sa mga pwersang rebolusyonaryo at legal na oposisyon. Gagamitin din ng US ang lisensyang ito para magpalawak ng madugong pakikialam at panghihimasok sa pambansang soberaniya at integridad teritoryal ng Pilipinas.

Sa summit na iminungkahi ng Korte Suprema, dapat itaguyod ang mga pundamental na karapatang tao. Ilantad ang katangiang anti-demokratiko at pasista at magiging masamang bunga ng Human Security Act. Ilahad kung paano gamitin ang principle of command responsibility magmula sa commander-in-chief hanggang sa mga nakabababang antas ng militar para panagutin ang mga kinauukulang opisyal na militar sampun pulis sa mga paglabag ng mga karapatang tao kung may mga ebidensiya direct at/o circumstantial at kung may padron na. Halatang-halata ang rehimen na mastermind ng mga paglabag sa karapatang tao sa pamamagitan ng COC-IS at Anti-Terror Task Force nito na pinamumunuan ni Eduardo Ermita at Norberto Gonzales.

Sa napakaraming kaso, wala man lang maagap na administrative suspension kundi may papuri pa ang rehimen sa mga berdugong katulad ni General Palparan. Gusto pang pigilan ng rehimen ang Senado sa pag-imbestiga ng mga human rights violations. Ayon sa Konstitutsyon ng 1987, nasa Korte Suprema ang paggawa ng mga patakaran para magamit ang command responsibility sa pagpigil sa HR violations, para ang Kongreso makapag-imbestiga sa HR violations at para ang Korte Suprema mismo ay makapagpataw ng contempt of court man lamang sa mga opisyal na hindi nakakapagbigay o ayaw magbigay ng sapat na paliwanag at ayaw gumawa ng aksyon laban sa mga HR violations.

PW: Marami pong Salamat.


return to top

backwhat's new