free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

PRESS STATEMENTS & INTERVIEWS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Panayam kay Prop. Jose Maria Sison Hinggil kay GMA at Thaksin

Ni Angel L. Tesorero
Pinoy Weekly
22 September 2006

Angel L. Tesorero (ALT): Prof. Sison, magandang araw! Ginulantang ang mundo ng matagumpay na paglulunsad ng kudeta ng militar ng Thailand habang nasa UN ang kanilang punong ministro na si Thaksin. Halos kasabay ng panawagang patalsikin sa puwesto si Thaksin ang pagpapatalsik din kay Pangulong Arroyo. Gusto ho namin kayong hingan ng pagtingin/analisis sa nangyari sa Thailand at iugnay ito sa sitwasyon sa ating bansa. May papel po kaya ang US sa nangyari sa Thailand?

Prop. Jose Maria Sison (JMS): Parehong sukdulang arogante, korap, mapagsamantala, malupit at sinungaling sina GMA at Thaksin. Parehong hiwalay na hiwalay sila sa mga mamamayan. Gusto silang ibagsak ng mga mamamayan. Mas may relative autonomy mula sa US ang Hari at mga military officers ng Thailand kaysa sa mga military officers ng reaksiyonaryong gobyerno ng Pilipinas. Kung nagkasundo ang Hari at military officers na ibagsak ang Prime Minister at gobyerno niya, tiyak na matutuloy ang pagbagsak at hindi na kailangan ang pakikialam ng US.

(ALT): Si GMA naman, papunta ng US sa Nobyembre, ano kaya ang kanyang gagawin para hindi mangyari sa kanya ang nangyari kay Thaksin?

(JMS): Sa tingin ko, wala pang military group na makakagawa ng kudeta sa Nobyembre. Wala akong nakikitang military group na handang manghuli o magparusa sa mga tutang heneral ni GMA na katulad ni Esperon. Mas probable na ibagsak ng mass movement si GMA sa darating na taon kung more than 78 opposition congressmen ang lalabas sa 2007 elections o mandaraya siya para mapigil ang bilang ng congressmen na makaka-impeach sa kanya o kung ipilit niya ang cha-cha sa anumang paraan.

(ALT): May bali-balita rin na nagsalita na raw si Joc-joc Bolante tungkol sa fertilizer scam kaya puwedeng "ilaglag" ng US si GMA. At kamakailan lamang nagsalita si US envoy Kenney na kinokondena ang HR violations ng administrasyong Arroyo at naglinaw din siya na walang kinalaman ang kaso ni Bolante sa Subic rape case.

(JMS): Lagot ang mag-asawang Arroyo kung magsalita si Bolante laban sa kanila tungkol sa fertilizer scam at iba pang bagay. Pero hindi ako aasa sa mga bali-balita.

(ALT): Sa kaso ng Thailand, nagtagumpay ang kudeta; sa Pilipinas madali itong nasasawata. Paano ho kaya titingnan ang sitwasyong pampulitika ng dalawang bansa?

(JMS): Mahirap mangyari ang kudeta sa Pilipinas laban sa isang presidente kung walang pahintulot at suporta ng US. Ang matagumpay na kudeta ay yong ginawa ni Marcos laban sa equal braches of government (legislative at judicial) noong 1972. Kung ituring na kudeta ang pandaraya sa 2004 election sa pamamagitan ng militar, matagumpay din si GMA dahil ginamit niya ang office of president at AFP. Parang military junta ang cabinet ni GMA sa dami ng military officers sa mga susing posisyon.

(ALT): Ano naman ho ang pagtingin ninyo sa niraratsadang Cha-Cha ng gobyernong Arroyo? May nagsasabing ito ang paraan ni GMA para mapanatili ang sarili sa puwesto at upang mapahupa ang anumang protestang militar. Posible rin kayang kapag hindi natuloy ang Cha-Cha, ilaglag siya ng US?

(JMS): Ginagamit ni GMA ang maneobra sa ngalan ng chacha para tabigin ang legitimacy issue kaugnay ng pandaraya sa 2004 elections at para magkamkam pa ng absolute o dictatorial powers katulad ng kay Marcos sa pakunwaring transition leader siya (presidente at prime minister) hanggang lubusang makalipat sa parliamentary form of government. Gusto ng US na mabago ang 1987 constitution ayon sa kagustuhan. Pero kahit hindi nababago ang konstitusyong nakukuha naman ng US ang gusto niya sa pamamagitan ng ibat ibang paraan. Gayunman, babagsak si GMA sa darating na taon kung susulpot ang daan-daang libong masa sa mga lansangan at magkaroon ng withdrawal of military and police support mula kay GMA tulad noong 1986 at 2001.

(ALT): Sakaling magkaroon din ng kudeta sa Pilipinas at magtagumpay ito, magiging mas paborable po ba ang sitwasyon sa mga mamamayang Pilipino kumpara sa pamahalaang Arroyo?

(JMS): Maging mas masama pa ang kalagayan kung may kudeta at mga militar ang maghahari sa Pilipinas. Dapat ang mga mamamayan ang umalsa at palitan si GMA ng isang civilian council of leaders. Yong militar ay dapat limitado sa pag-urong ng suporta mula kay GMA at pag-neutralisa sa mga sagadsaring loyalists ni GMA sa militar at burukrasya.


return to top

backwhat's new