free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Free Web Hosting - Watch Free Movies Online - Watch Free TV Online - Free Web Pages

Find the cheapest Local Gas Prices and Gas Stations in your neighborhood and surrounding area.
 

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 


 

UITNODIGING VOOR EEN PERS CONFERENTIE

Onderwerp: persconferentie door Professor Jose Maria Sison over de beëindiging van de ROA verstrekking en de uitvoering van de ‘Sanctieregeling terrorisme 2002 III’

 

De persconferentie wordt op 18 September 2002 van 14.15 – 15.15 uur gehouden in het NDF International Office aan de Amsterdamsestraatweg 50 te Utrecht.

 

Geachte heer/mevrouw,

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling "Sociale Zaken en Werkgelegenheid" van de gemeente Utrecht heeft met ingang van 15 augustus 2002 de betaling van een toelage voor persoonlijke uitgaven; verschaffing van woonruimte; en verzekeringen tegen ziektekosten en de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor Professor Jose Maria Sison stopgezet.

Jose Maria Sison is al jaren asielzoeker in Nederland en ontving in het kader van de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) een toelage voor persoonlijke uitgaven, een sociale woning en een verzekering tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. In een brief, gedateerd 10 september 2002, maakt de gemeente Utrecht daar op grond van de ‘Sanctieregeling terrorisme 2002 III’ (in werking sinds 15 augustus 2002) daar abrupt een eind aan.

Professor Jose Maria Sison houdt een persconferentie ter bespreking van:

  • de maatregelen onder ‘Sanctieregeling terrorisme 2002 III’
  • het onderwerp dat het ministerie van financiën van de Verenigde Staten hem een terrorist noemt
  • de oproep van de Nederlandse regering aan de Europese Unie (EU) om hem op de Buitenlandse Terroristen Lijst van de EU te zetten.

Professor Sison zal worden vergezeld door Dominee Visser van Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coni Ledesma ( 030-2310431 ).

 

Met vriendelijke groet,

Coni Ledesma
return to top

backwhat's new