free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hostingDate Hot Girls

Click Here!

Save Your Money

Click Here!

 

BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

MESSAGE OF SOLIDARITY FROM THE ILPS CHAIRPERSON
TO THE INTERNATIONAL ASSEMBLY OF MIGRANTS, REFUGEES AND ADVOCATES

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
October 28, 2008
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to convey warmest militant greetings of solidarity to all the delegations now convened in this International Assembly of Migrants, Refugees and Advocates. I congratulate all the organizers, including the International Alliance of Migrants, Migrante International, Asia Pacific Mission for Migrants, IBON Foundation and BAYAN for the successful preparation of this assembly, especially through a campaign since August. more...

MESSAGE TO SOLIDARITY OF PEASANTS AGAINST EXPLOITATION-
ALYANSA/ORGANISASYON NG MAGBUBUKID NG ILOCOS

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
October 27, 2008
On behalf of the International League of Peoples' Struggle and on my personal account as an Ilocano, I convey warmest greetings of solidarity to all officers, members and supporters of Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP-EX)-Alyansa/Organisasyon ng Magbubukid ng Ilocos on the occasion of its 25th founding anniversary and general congress. more...

MESSAGE OF SOLIDARITY
TO KATINNULONG DAGUITI UMILI TI AMIANAN (KADUAMI)

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
October 25, 2008
As chairperson of the International League of Peoples' Struggle and on my personal behalf as someone from the Northern Luzon, I wish to convey my warmest greetings of solidarity to all my compatriots in Katinnulong Daguiti Umili to Amianan (KADUAMI) on the occasion of its 25th founding anniversary. more...

MESSAGE OF SOLIDARITY TO AMA-SUGBO-KMU
ON ITS TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
October 2, 2008
I have the honor to express warmest greetings of solidarity to AMA-SUGBO-KMU on the occasion of the 25th anniversary of its founding. I congratulate all of you for all the victories that you have accumulated and I join you in celebrating these. I admire and commend the hard work, sacrifices and intense struggles that have made these victories possible. more...

MESSAGE OF SOLIDARITY TO BAYAN-CANADA
UPON ITS FOUNDING IN TORONTO

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
September 21, 2008
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to convey warmest greetings of solidarity to the overseas Filipinos in Canada, their various organizations and their delegations on the occasion of launching BAYAN-Canada. We congratulate you for the successful preparations and wish you further success today and thereafter. more...

mensahe sa KARATULA
PALAKASIN AT ISULONG ANG REBOLUSYONG PANGKULTURA

Mensahe sa Kabataang Artista
para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA)
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Setyembre 18, 2008
Malugod akong bumabati sa inyong lahat sa anibersaryo ng Kabataang Artista Para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA). Nakikiisa ako sa inyong mga prinsipyo at layunin. Pinupuri at ikinagagalak ko ang mga tagumpay na inyong nakamit. Kasama ninyo ako sa sa pagdiriwang. more...

Message
Comrade Prachanda

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International Coordinating Committee
16 August 2008
Comrade Prachanda
His Excellency Pushpa Kamal Dahal
Prime Minister
Federal Democratic Republic of Nepal
Kathmandu, Nepal
Dear Comrade Prachanda,
We the International League of Peoples' Struggle (ILPS) convey to you our warmest greetings of revolutionary solidarity and congratulations for your election as the first Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Nepal (FDRN) by overwhelming majority vote. We share the elation over your outstanding achievement with you as leader, the Communist Party of Nepal (Maoist), the People's Liberation Army, the mass organizations and the entire people of Nepal. more...

LONG LIVE THE GREAT LEGACY
OF SENATOR LORENZO M. TAÑADA

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
August 10, 2008
I am deeply pleased and highly honored to join the Tañada clan, friends, the various organizations and institutions and the broad masses of the people in celebrating the 110th birth anniversary of the great Filipino patriot Senator Lorenzo M. Tañada, champion of national independence and democracy, principled statesman, brilliant legislator, civil libertarian and fearless militant against oppression, be it the Japanese fascist occupation or the homegrown fascist dictatorship of Marcos. more...

PAKIKIRAMAY AT PARANGAL KAY KA DAN
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
27 Hunyo 2008
Taos-pusong nakikiramay ang buong International League of Peoples' Struggle sa pamilya at sa malalapit na kasama ni Ka Dan Vizmanos sa pakikibaka. Tulad ng ginawa natin sa nakaraang buwan, pagkakataon natin muli na ipagbunyi ang mga mahalagang ambag ni Ka Dan sa kilusan ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kasarinlan at demokrasya. Mapulang saludo sa iyo, Ka Dan! more...

PAGBATI SA PAMUNUAN AT MGA BALANGAY NG ANAKBAYAN
SA MATAGUMPAY NA PAGDAOS NITO NG IKA-5 KONGRESO

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
30 Mayo 2008
Nagagalak akong magpaabot ng pagbati sa pamunuan sa iba't ibang antas at lahat ng balangay ng Anakbayan sa matagumpay na pagdaos ng ika-5 Kongreso ng Anakbayan nitong 27 hanggang 30 Mayo 2008. more...

MESSAGE TO THE LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS
By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairperson
Kabataang Makabayan
31 May 2008
Dear Fellow Activists,
Militant greetings of solidarity to the leadership at various levels, chapters and members of the League of Filipino Students! more...

ILPS CONGRATULATES THE PEOPLE OF NEPAL
AND THE COMMUNIST PARTY OF NEPAL (MAOIST)
FOR THE PROCLAMATION OF THE REPUBLIC

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson. International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 29, 2008
The International League of Peoples' Struggle (ILPS) wishes to express warmest greetings of solidarity and congratulations to the people of Nepal and to the Communist Party of Nepal (Maoist) and other parties in the Constituent Assembly for abolishing the feudal monarchy and proclaiming the republic of Nepal. more...

CONDOLENCES TO THE FAMILY AND ALL COMRADES
OF OUR BELOVED CRISPIN 'KA BEL' BELTRAN

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 21, 2008
On behalf of the International Coordinating Committee (ICC) and all participating organizations of the International League of Peoples' Struggle (ILPS)), I wish to convey most heartfelt condolences to the family and all comrades of our beloved Crispin "Ka Bel" Beltran, the first ICC chairperson and honorary chairperson of the ILPS. more...

MAPULANG SALUDO KAY KA DAN VIZMANOS
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 5, 2008
Malugod kong pinapaabot ang maalab na rebolusyonaryong pagbati kay Ka Dan Vizmanos! Isang karangalan at kasiyahan na ako ay kalahok sa pagpupugay at pagpapasalamat sa kanya sa kanyang maraming mahahalagang ambag sa kilusan ng pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa mga imperyalista at mga lokal na reaksyonaryo. Mapulang saludo sa iyo, Ka Dan! more...

MESSAGE OF SOLIDARITY TO THE PEOPLE OF CORDILLERA
ON THE OCCASION OF THE 24th CORDILLERA DAY CELEBRATION

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
April 24, 2008
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to convey warmest greetings of solidarity to the people of Cordillera, to the Cordillera People's Alliance (CPA), Kakailian Salakniban Tay Amin a Nagtaudan (KASTAN) and the Baay-Licuan Takderan Omnu a Karbengan (BALITOK), to the delegations from all chapters of the Cordillera People's Alliance and to all the guests from within the Philippines and abroad on the occasion of the 24th Cordillera Day Celebration. more...

Mensahe ti Pannakikaykaysa kadagiti Umili ti Kordilyera
iti Okasyon ti Maika-24 a Selebrasyon ti Aldaw Kordilyera

Ni Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
Kas panangibagi iti International League of Peoples' Struggle (ILPS), kayat ko nga idanon kadakayo ti kabaraan a kablaaw iti pannakikaykaysa kadagiti umili ti Kordilyera, iti Cordillera Peoples Alliance (CPA), Kakailian Salakniban Tay' Amin a Nagtaudan (KASTAN) ken ti Baay-Licuan Takderan Omnu a Karbengan (BALITOK). Kasta met kadagiti delegado manipud kadagiti sanga ti CPA ken kadagiti sangaili manipud iti Pilipinas ken ballasiw-taaw iti okasyon ti maika-24 a selebrasyon ti Aldaw Kordilyera. more...

ILPS CONGRATULATES THE COMMUNIST PARTY OF NEPAL (MAOIST)
AND THE NEPALI PEOPLE FOR VICTORY OF DEMOCRATIC CAUSE

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
19 April 2008
As chairperson of the International Coordinating Committee (ICC) of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I hereby convey the warmest congratulations of the ICC and participating organizations of the ILPS to the Communist Party of Nepal (Maoist) and the people of Nepal for their victory in the elections for the Constituent Assembly. more...

IN HONOR OF DR. NEMESIO PRUDENTE
By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant, National Democratic Front of the Philippines
4 April 2008
My family and I express sincere condolences to the family of Dr. Nemesio Prudente. We grieve his passing away. At the same time, we accept his well-deserved rest. We know that he has gone to a place of glory where he joins the patriots and heroes of the motherland. We honor him for his many achievements. We celebrate these as various speakers recount them. more...

MENSAHE SA BENEFIT DINNER
PARA KAY KA RANDY ECHANIS

For the International League of Peoples' Struggle
Ni Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
Chairman, International League of Peoples' Struggle
Marso 1, 2008
Ikinalulugod kong lumahok sa pagtitipon ngayong gabi upang ipagtanggol at parangalan si Ka Randy Echanis at maglikom ng pondo sa pamamagitan ng "Tula at Awit sa Paglaya ni Ka Randy." more...

PARANGAL KAY ATTY. ROMEO T. CAPULONG,
DAKILANG TAGAPAGTANGGOL NG BAYAN
Sa selebrasyon ng kanyang ika-73 kaarawan

For the International League of Peoples' Struggle
Ni Prop. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
Chief Political Consultant,
National Democratic Front of the Philippines
29 Pebrero 2008
Nagagalak akong lumahok sa selebrasyon ng ika-73 kaarawan ni Atty. Romeo T. Capulong. Pagkakataon ito upang muli nating ipagbunyi ang kanyang maningning narekord bilang tagapagtanggol ng bayan at upang parangalan at pasalamatan siya sa kanyang pantas, masugid at matagumpay na pagtatanggol ng mga karaparatang tao, laluna ng mga pambansa at demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino. more...

ILPS Mourns the Death of Dr. George Habash, Al-Hakeem,
Founder of the Popular Front for the Liberation of Palestine

For the International League of Peoples' Struggle
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
28 January 2008
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to convey our most heartfelt condolences over the passing away of Dr. George Habash, Al Hakeem, to his family and to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). We wish to pay the highest respects and honors to Dr. Habash for his unwavering lifelong dedication to the noble and just cause of the Palestinian and Arab peoples for national and social liberation. more...

Message of Condolences
on the Death of Dr. Ahmad Maslamani

For the International League of Peoples' Struggle
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
January 8, 2008
The International Coordinating Committee (ICC) and all the member-organizations of the International League of Peoples' Struggle (ILPS) express deep sorrow over the passing away of ICC member Dr. Ahmad Maslamani and convey sincerest condolences to his family, his comrades in the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), his colleagues in the Union of Health Work Committees and in the Anti-Apartheid Wall Campaign, all his friends and the entire Palestinian people whom he served with complete dedication and with utmost competence. more...

NEW YEAR'S GREETINGS
26 December 2007
Dear Comrades and Friends,
My family and I wish you a happy and successful New Year in your family life, occupation and all endeavors in the service of the people.
more...

International League of Peoples' Struggle
New Year's Greetings

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
21 December 2007
Dear Colleagues and Friends,
Warmest greetings of solidarity from the International League of Peoples' Struggle (ILPS) as we welcome the New Year, 2008!
We thank you for endorsing, joining or supporting the activities of the ILPS in the anti-imperialist and democratic movement of the peoples of the world. May you continue to cooperate with the ILPS in activities to uphold, defend and advance the civil, political, social, economic and cultural rights of the people against imperialism and all reaction. more...

Message to Philippine Advocacy through Arts-Canada
on the Occasion of Its Concert "Songs of Our Times"

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
December 8, 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I wish to express warmest greetings of solidarity to the officers and members of the Philippine Advocacy Through Arts-Canada (PATAC). We appreciate PATAC highly as an organization of Filipino artists that envisions a future where human rights, real freedom and a just peace reign and that strives to promote the Philippines, its people, culture and struggles through music, visuals, spoken word, prose and poetry and other artistic forms. more...

Pagpugay kay Ka Togs, Kasamang Monico M. Atienza
Muling inilathala sa araw ng pagpanaw, 5 Disyembre 2007

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas
7 Enero 2007
Nakakalungkot na dinatnan si Ka Togs ng malubhang sakit. Tulad ng lahat ng mga kamag-anak, kasama at kaibigan niya, umaasa ako na mapapangibabawan niya ang ganitong kalagayan. Alam nating matibay at palaban si Ka Togs. Hindi tayo magugulat kung makakatawid siya sa kasalukuyang kalagayan at magpapatuloy sa pag-ambag sa pagsusulong ng rebolusyong Pilipino. Anuman ang mangyari sa personal na katayuan niya, natitiyak nating makabuluhan at maningning ang kanyang buhay at papel na ginampanan sa kasaysayan. more...

Message of Solidarity to Kabataang Maka-Bayan
on the Occasion of Its 8th Founding Anniversary

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
November 30, 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to express warmest greetings of solidarity to Kabataang Maka-Bayan on the occasion of its 8th founding anniversary. We are proud of the development and achievements of KmB, especially because it is a founding member-organization of the ILPS and is active in the anti-imperialist and democratic struggle of the youth and the people. more...

Message to Ugnayan ng Kabataang Pilipino/
Filipino-Canadian Youth Alliance-Ontario

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
November 30, 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I hereby express warmest greetings of solidarity to the leadership and membership of the Ugnayan ng Kabataang Pilipino/Filipino-Canadian Youth Alliance-Ontario on the occasion of its two-day province-wide consultation and conference with the theme, "Palakasin! Ang Tunay na Ugnayan/Strengthen our Youth, Unite for Freedom!" more...

Mensahe ng Pagbati sa Anakbayan
sa Ika-9 na Anibersaryo Nito

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
November 30, 2007
Buong kagalakan kong ipinapaabot ang aking militanteng pagbati sa pambansang pamunuan, kasapian at mga sangay ng Anakbayan sa pagdiriwang ng kanyang ika-9 na anibersaryo ng pagkakatatag noong Nobyembre 30, 1998. more...

Mensahe ng Pakikiisa
sa Bayan-Timog Katagalugan

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
24 Nobyembre 2007
Taos-puso akong nagpapaabot ng pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng Bayan-Timog Katagalugan sa kanilang pagtitipon. more...

Message to the Workers World Party
on the Occasion of Its National Conference

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
17-18 November 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I have the honor to convey warmest greetings of revolutionary solidarity to the leadership and membership of the Workers World Party on the occasion of its national conference on November 17-18, 2007. more...

Message of Gratitude
and Solidarity for Continuing Struggle

By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
NDFP Chief Political Consultant
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
19 September 2007
Dear Comrades and Friends,
Warmest greetings of solidarity!
I am deeply pleased and thankful to all of you for holding this discussion meeting in order to focus on my case, reaffirm your solidarity, rejoice in my temporary release from prison and prepare for the struggle ahead. more...

Solidarity Statement of the International League of Peoples' Struggle
for the International Tribunal on Hurricanes Katrina and Rita

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
August 21, 2007
We, the International League of Peoples' Struggle (ILPS), wish to extend the most militant greetings of solidarity to the Peoples Hurricane Relief Fund, the Mississippi Disaster Relief Coalition, the Malcolm X Grassroots Movement, and the US Human Rights Network that are convening the International Tribunal on Katrina and Rita. more...

Message of Solidarity to all Forum Participants
in Sulyap sa Kalayaan: a Glimpse of Freedom

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
International Action Center's Solidarity Center
New York, July 29, 2007
First of all, I wish to thank BAYAN-USA, Anakbayan, the International Action Center and the International League of Peoples' Struggle for organizing this forum on political repression in the Philippines and for inviting me as a speaker, together with the distinguished working class leader and legislator Rep Crispin Beltran, my predecessor as chairperson of the ILPS International Coordinating Committee. more...

Message to the 10th Women's International Solidarity Affair in the Philippines
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
July 29, 2007
We, the International League of Peoples' Struggle, wish to convey warmest greetings of solidarity to all the delegations in the 10th Women's International Solidarity Affair in the Philippines (WISAP) and to congratulate the GABRIELA National Alliance of Women for successfully preparing and hosting this weeklong affair. more...

Message of Solidarity
to the Communist Organization of Greece
on the Occasion of Its Second Congress

By Jose Maria Sison
Founding Chairman
Communist Party of the Philippines
22 June 2007
May I convey to the leading committee and membership of the Communist Organization of Greece (KOE) warmest greetings of comradeship and revolutionary solidarity on the occasion of your Second Congress. I congratulate you for your successful preparations for this congress. Your preparations were made amidst important struggles in which the KOE played a significant role. more...

Message from Jose Maria Sison
at the Pamana ng Panahon Event in New York

June 10, 2007

I should be with you in person tonight. But the Bush global war of terror, which has put me in the so-called terrorist blacklist, makes it impossible for me to take any flight to New York. At any rate, I am with you in spirit and electronically. I welcome all of you, the organizers, the endorsers, the manager of the bookstore, the readers, the musical artist, the distinguished guests and all friends. more...

Message to the Organizations
Forming the ILPS-Australia Chapter

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
June 9, 2007

We, in the International Coordinating Committee, express to all of you warmest greetings of solidarity. We acknowledge the original custodians of your land, the Australian Aboriginal People. We are elated to know that various organizations are forming the Australian national chapter of the International League of Peoples' Struggle (ILPS). We congratulate the Initiating Committee led by Len Cooper, member of the ILPS International Coordinating Committee, Migrante-Australia, Communications, Electrical and Plumbing Union of Australia [CEPU] - Telecommunications Branch (Victoria), Migrante-Melbourne, Spirit of Eureka Committee, Bolivarian Circle and others for successfully preparing and convening this assembly. more...

Mensahe ng Pakikiisa sa NAFLU-KMU
sa Ginintuang Anibersaryo Nito

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Hunyo 3, 2007
Sa ngalan ng International League of Peoples' Struggle, malugod kong ipinapaabot ang aming pakikiisa sa National Federation of Labor Unions (NAFLU) sa okasyon ng ginintuang anibersaryo ng pagkakatatag nito noong ika-18 ng Mayo 1957. Maipagmamalaki ng ILPS sa buong daigdig ang maningning at mayamang kasaysayan ng NAFLU-KMU sa pakikapaglaban para sa mga kagyat at matagalang interes ng uring manggagawa. more...

Message of Solidarity to NAFLU-KMU
on Its Golden Anniversary

By Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
June 3, 2007
In behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I take pleasure in extending our solidarity to the National Federation of Labor Unions (NAFLU) on the occasion of the golden anniversary of its founding on May 18, 1957. The ILPS can proudly speak to the whole world of the brilliant and rich history of the NAFLU-KMU in fighting for the immediate and long-term interests of the working class. more...

Message of Solidarity
to Front Mahasiswa Nasional

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 18, 2007
The International League of Peoples' Struggle hereby conveys warmest greetings of solidarity to the Front Mahasiswa Nasional on the occasion of its fourth founding anniversary. We are proud of your being a member-organization of the ILPS and of your achievements from year to year. more...

ILPS Message of Solidarity to Bayan
on the Occasion of Its 22nd Anniversary

By Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 4, 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I express warmest greetings of solidarity to the national leadership and all affiliates of BAYAN. We share with you the joy of celebrating the 22nd anniversary of the founding of your federation. more...

May First 2007 Message
of the International League of Peoples' Struggle

By Jose Maria Sison
Chairperson, ILPS International Coordinating Committee
1 May 2007
The International League of Peoples' Struggle extends its most militant greetings to the workers and other toiling people of the world on the occasion of International Workers' Day. more...

Mensahe ng Pakikiisa sa Ika-25 Anibersaryo
at Ika-3 Kongreso ng Piston

Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Abril 16-17 2007
Malugod kong binabati ang pamunuan at kasapian ng PISTON sa buong bansa sa makasaysayang okasyon ng pagdiriwang ninyo ng ika-25 anibersaryo at lahat ng delegado sa pagganap ninyo ng ika-3 Kongreso. more...

Message of Solidarity
to the 19th Congress of ATIK

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
6 April 2007
The International League of People's Struggle (ILPS) extends its militant greetings of solidarity to all the leaders and members of ATIK on the occasion of the confederation's 19th Congress on April 6-8, 2007 with the theme: "Attacks on world's peoples, working class and immigrants, and our concrete tasks in the context of developing mass movements in Europe." We congratulate you for your accumulated achievements and wish you greater successes in the future. more...

Message of Solidarity
to the International Conference on the Middle East

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
24-25 March 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I express warmest greetings of solidarity to the organizers, speakers, delegations and guests of the International Conference on the Middle East. We agree on the urgency and importance of the theme: "With the Resistance, for a Just Peace in the Middle East". more...

Mensahe sa Pyesta sa Edukasyon ng NCR
Ni Jose Maria Sison
Chairman, International Network for Philippine Studies
Chairperson International League of Peoples' Struggle
17 Marso 2007
Mga kasama at mga kaibigan,
Maalab na pagbati sa inyong lahat!
Maraming salamat sa paanyaya ng NCR sa akin na magsalita sa inyong pyesta sa edukasyon. Nagagalak ako na matagumpay ang paghahanda at pagdaraos ng Instructors Training and Workshop sa pamamahala ng Eiler at Anakpawis. more...

Join the Global Days of Action on March 17 & 18
Against US Aggression and Occupation of Iraq

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
March 10, 2007
On March 20, 2003, Bush and Blair led the US and Britain into the war of aggression against Iraq on the basis of lies. They did so despite their failure to get the approval of the UN Security Council for going to war. They did so despite widespread opposition from the people of the world who marched in the streets in their tens of millions in hundreds of cities around the globe. more...

In Honor of Ernesto Popoy Valencia
By Jose Maria Sison
Chairman
International Network for Philippine Studies
1 February 2007
I wish to express sincerest condolences to the family of Ernesto Popoy Valencia and join his comrades and friends in honoring him for his achievements as a patriotic, anti-imperialist and democratic journalist, economist, teacher and activist. His best works inspire us to fight for the national and democratic rights and interests of the Filipino people. more...

ILPS Endorses and Supports
the March on Washington on Jan. 27

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
January 22, 2007
We, the International League of Peoples' Struggle, hereby reiterate our solidarity with the American people in demanding the end of the US invasion and occupation of Iraq and the withdrawal of US military forces. more...

Message of Solidarity to the Emergency Protest Against the Bush Plan to Escalate the War in Iraq
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
January 10, 2007
The International League of People's Struggle (ILPS) joins the American people and the peoples of the world in condemning the decision of George W. Bush to send additional troops to Iraq and escalate the US war of aggression against the Iraqi people. We demand the immediate withdrawal of US and other imperialist military forces in Iraq. more...

Message to the League of Filipino Students-USA
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
January 12, 2007
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I express warmest greetings of solidarity to the officers, members and chapters of the League of Filipino Students-USA on the occasion of its 10th anniversary. more...

Pagpupugay Kay Ka Togs, Kasamang Monico M. Atienza
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas
7 Enero 2007
Nakakalungkot na dinatnan si Ka Togs ng malubhang sakit. Tulad ng lahat ng mga kamag-anak, kasama at kaibigan niya, umaasa ako na mapapangibabawan niya ang ganitong kalagayan. Alam nating matibay at palaban si Ka Togs. Hindi tayo magugulat kung makakatawid siya sa kasalukuyang kalagayan at magpapatuloy sa pag-ambag sa pagsulong ng rebolusyong Pilipino. Anuman ang mangyari sa personal na katayuan niya, natitiyak nating makabuluhan at maningning ang kanyang buhay at papel na ginampanan sa kasaysayan. more...

We Honor and Cherish the Memory
of Aloysius "Ochie" Baes: A Scientist for the People

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
23 December 2006
We in the International League of Peoples' Struggle (ILPS) are deeply saddened by the sudden demise of our beloved colleague Aloysius "Ochie" Baes, who died of heart failure on December 21, 2006 in the Philippines. We extend our most heartfelt condolences to his family and friends. more...

Celebrate and Reaffirm
the Universal Declaration of the Rights of Peoples
Solidarity Message from the International League of Peoples' Struggle

By Prof. Jose Maria Sison
Chairman, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
10 December 2006
The International Coordinating Committee and all member organizations of the International League of Peoples' Struggle (ILPS) hereby express their solidarity with the International League for the Rights and Liberation of Peoples, the Lelio Basso Foundation and the Neapolitan School of the Italian Institute for Philosophical Studies and join them and others in celebrating the 30th anniversary of the promulgation of the Universal Declaration of the Rights of Peoples in Algiers on July 4, 1976. more...

Message to my Beloved Classmates
at the Ateneo de Manila High School
From Prof. Jose Maria Sison
Utrecht, The Netherlands
December 3, 2006
My dear classmates,
Warmest greetings of solidarity to all of you on the occasion of the golden jubilee of Class 1956! I congratulate you for having survived half a century since graduation from high school and more importantly for your accomplishments in your chosen professions, in your family life, in your service to country and people and in living up to your faith, conviction or ideals. We remember and honor those who have departed. more...

Mensahe sa Ika-walong Anibersaryo
at Kongreso ng Anakbayan
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
30 Nobyembe 2006
Malugod akong nagpapaabot ng militanteng pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng Anakbayan sa dalawang magkasunod na mahalagang okasyon, ang pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng Anakbayan sa Nobyembre 30 at ang Kongreso nito sa Disyembre 7-10. more...

Mensahe ng Pakikiisa sa UNIFIL-HK
sa Okasyon ng Ika-10 Kongreso
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle
26 Nobyembre 2006
Taos-puso akong nagpapaabot ng pagbati at pakikiisa sa pamunuan, kasapian at mga organisasyon ng UNIFIL-Hong Kong sa okasyon ng ika-10 Kongreso nito. Saludo ako sa inyong lahat dahil sa inyong matatag at militanteng pagkilos para sa karapatan at interes ng mga kababayan nating migrante. more...

Paunang Salita
--Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan

Natatangi ang paglathala ng librong Dakilang Alay na naglalahad ng buhay at pag-aalay ng buhay ng mga kabataang namartir sa ating panahon. Taus-puso akong nagpapasalamat sa mga naglathala, sa mga manunulat at artistang nag-ambag upang magawa ang libro. Higit sa lahat, ang ating pasasalamat ay dapat iukol sa mga martir ng sambayanang pinapaksa ng librong ito. more...

Message to my Beloved Classmates
in Letran High School, Class 1956
From Jose Maria Sison
18 November 2006
Utrecht, The Netherlands
My dear classmates,
Warmest greetings of solidarity with you! I am elated to join you in celebrating the 50th anniversary of our graduating class, vintage 1956, in the high school department of the Colegio de San Juan de Letran, the school of San Vicente Liem de la Paz, Fr. Jose Burgos, Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Emilio Jacinto, President Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Isabelo de los Reyes, Supreme Bishop Gregorio Aglipay, President Manuel Quezon, President Sergio Osmena, Pedro Abad Santos, Jose Laurel and other outstanding historical figures. more...

Message of Solidarity
to Cordillera People's Alliance
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
21 October 2006
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I wish to convey warmest greetings of solidarity to the regional leadership, the provincial and municipal chapters, regional sectoral federations and individual members of the Cordillera People's Alliance (CPA) and to all the delegates, observers and allies attending the 9th Regional Congress of CPA in Baguio City. more...

Mensahe ng Pakikiisa sa ADLO
sa Okasyon ng Ika-12 Kongreso
Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Oktubre 14-16, 2006
Sa ngalan ng International League of Peoples' Struggle, malugod kong pinapaabot sa pamunuan at kasapian ng Association of Democratic Labor Organization (ADLO) ang maalab at militanteng pagbati ng pakikiisa sa okasyon ng inyong ika-12 Kongreso. more...

Message to Northern Dispatch Weekly
on the Occassion of Its Anniversary Celebrations
By Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
8 October 2006
Ipadanon mi kadakayo ti kabarbaraan a kablaaw iti panakaiyangay ti maika-17 nga anibersaryo yo kas maysa nga information news agency iti intero nga Amianan a Luzon, ken ti maika-uppat nga anibersaryo ti Northern Dispatch Weekly kas maysa a makadomingo a dyaryo.
We commend Northern Dispatch Weekly (Nordis) for having successfully operated as a regional weekly newspaper since 2002 and as a regional information agency since 1989, continuously producing and distributing weekly packets of news and feature articles for its readers in the Northern Luzon provinces of the Ilocos, Cordillera and Cagayan Valley. more...

Message of Greetings to the International Solidarity Evening
for Political Prisoners
London, United Kingdom
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
7 October 2006
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I extend my most militant greetings of solidarity to the organizers and participants of the International Solidarity Evening with Political Prisoners. We thank and congratulate the organizers of this solemn event -- Activists of the People's Fadaii Guerrillas of Iran - London, ATIK (Confederation of Workers from Turkey in Europe) - UK Section, Democratic Anti-imperialist Organisation of Iranians in Britain, Indian Workers' Association in Britain (IWA), Migrante International (Filipino Migrants Alliance), Solidarity Committee with Free Political Prisoners (OTDK) -- to honor the brave men and women who fear neither suffering nor death in fighting for their lofty goal of building a better world for humankind. more...

Tribute to Bishop Alberto Ramento
the Bishop of the Workers and Peasants

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
6 October 2006
On behalf of the participating organizations of the International League of Peoples' Struggle (ILPS) in scores of countries, I hereby express deepest condolences to the family of Most Reverend Bishop Alberto Ramento, to all the clergy and members of the Philippine Independent Church and to all his colleagues in the people's movement for national freedom, democracy, social justice and a just and lasting peace. more...

Message of Solidarity and Support
for the One Breath One Life Campaign

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
4 October 2006
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I wish to express warmest greetings of solidarity to the organizers, musical performers and all other participants in the One Breath One Life Campaign. We hope that the concerts, workshops, vigils and the culminating concert on October 28 will be successful. more...

Message of Solidarity to Ugnayan ng Kabataang Pilipino/
the Filipino Canadian Youth Alliance (UKPC/FCYA)

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
September 23, 2006
I wish to convey warmest greetings of solidarity to the leadership, chapters and general membership of Ugnayan ng Kabataang Pilipino sa Canada/the Filipino Canadian Youth Alliance (UKPC/FCYA) on the occasion of your Canada-wide Filipino youth and student conference in Toronto, Ontario on September 23-24, 2006.more...

Pagbati sa Kabataang Artista Para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA)
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle
Setyembre 16, 2006
Malugod na binabati ko ang pamunuan at mga kasapi ng Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA) sa okasyon ng ika-6 na anibersaryo ng pagtatatag nito sa Setyembre 16. more...

Message of Solidarity and Congratulations to NNARA-Youth for More Than Ten Years of Service to the Peasant Masses
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Network for Philippine Studies
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
September 16, 2006
I am happy to join the National Network of Agrarian Reform Advocates-Youth (NNARA-Youth) in celebrating more than ten years of advocating genuine and thorough land reform and serving the peasant masses, especially the poor and lower middle peasants. I stand in solidarity with you and congratulate you for all your achievements. more...

Message of Solidarity to FMN on the Occasion of Its 2nd Congress
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
September 14, 2006
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I wish to convey to the leadership, chapters and general membership of Front Mahasiswa Nasional (FMN, National Student Front) warmest greetings of solidarity on the occasion of its Second Congress. more...

Message to League of Filipino Students on 29th Founding Anniversary
By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman of Kabataang Makabayan
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
September 15, 2006
Let me congratulate the League of Filipino Students for all its achievements since its founding 29 years ago, on September 11. I am in solidarity with you along the line of the Filipino people's struggle for national freedom and democracy against US imperialism and the local exploiting classes as well as along your distinctive line of arousing, organizing and mobilizing the Filipino youth to uphold, defend and promote their rights and interests. more...

Warmest Greetings to Prof. Luis V. Teodoro on the Occasion of His 65th Birth Anniversary
Prof. Jose Ma. Sison
Chairman, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
18 August 2006
I am delighted to join the close comrades, colleagues and friends of Louie in conveying to him warmest greetings on the occasion of his 65th birth anniversary (August 24). This is a time to salute him for all his achievements and wish him to enjoy many more years of good health and productive life. more...

Message of Solidarity to the ILPS Philippine Chapter Second General Assembly
Prof. Jose Ma. Sison
Chairman, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
18 August 2006
I would like to extend my warmest and most militant greetings of solidarity to all the organizations and leaders of the ILPS Philippine Chapter on the occasion of your Second General Assembly. more...

Mensahe ng Pakikipagkaisa sa ILPS Philippine Chapter Ikalawang Pangkalahatang Asambleya
Prof. Jose Ma. Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
18 Agosto 2006
Nais kong ipaabot ang pinakamainit at pinakamilitanteng pagbati at pakikipagkaisa sa lahat ng mga organisasyon at pamunuan ng ILPS Philippine Chapter sa okasyon ng inyong Ikalawang Pangkalahatang Asambleya. more...

Message of Solidarity to ang Kasama 47 in Australia
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Network for Philippines Studies
Chairperson, International Coordinating Committee,
International League of People's Struggle
5 August 2006
Let me convey warmest greetings of solidarity to all the organizers and performers of Ang Kasama 47, to all compatriots present and all Filipino organizations of migrant workers, women and youth in Australia and to all our friends in the solidarity movement who support your struggle for your rights and welfare in Australia as well as the struggle of the entire Filipino people for national liberation and democracy in the Philippines. more...

Solidarity Message of ILPS to the Founding Conference of the PDFI
Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of People's Struggle
30 July 2006
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to extend warmest and most militant greetings to the more than 150 fighting organizations of the Indian people from various regions of India that are meeting to form the People's Democratic Front of India (PDFI). We wish you utmost success in this founding conference and in the hard struggles ahead. more...

Comrade Armando Teng Inspires the Current and Future Generations
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples" Struggle
College of Arts & Letters, University of the Philippines
Claro Mayo Recto Hall
27 June 2006
Dear comrades and friends:
I am deeply pleased to be with you today on the occasion of the launching of Armando, the biography of Comrade Armando Teng. I convey warmest greetings to all of you, especially to Comrade Ada Teng and her children. more...

Message to the Peace Advocates Upon the Launching of the Book on the GRP-NDFP Peace Negotiations
By Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
26 June 2006
Warmest greetings of solidarity to all the peace advocates who are present! I thank the NDFP-Nominated Section of the Joint Monitoring Committee and its Secretariat for inviting me to give this message and answer questions in an open forum with peace advocates and members of the press. more...

ILPS Honors Daniel Boone Schirmer as an Outstanding Anti-imperialist Fighter
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples" Struggle
6 May 2006
We, in the International League of Peoples' Struggle, hereby manifest our high respect for Daniel Boone Schirmer as an outstanding fighter against US imperialism and as an exponent of international solidarity of the peoples in the revolutionary struggle against imperialism and reaction and for a better world of greater freedom, democracy, social justice, all-round progress and peace. more...

ILPS Mesage of Solidarity to the Inititative for an International Anti-imperialist, Anti-capitalist Meeting
By Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
6 May 2006
On behalf of the International League of People's Struggle, I wish to express warmest greetings of solidarity to the initiators and participants in the Initiative for an International Anti-Imperialist, Anti-Capitalist Meeting. We congratulate you for the success of your preparations and we wish the utmost further success in the conduct of your three-day meeting. more...

Workers and Peoples of the World, Unite to Fight for Your Rights
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 1, 2006
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I wish to convey warmest greetings of solidarity to all workers, genuine unions and labor organizations on the occasion of the International Workers' Day. We salute and congratulate you for your struggles, sacrifices and successes against the imperialist bourgeoisie and all its opportunist and barefaced reactionary agents. more...

Mesage of Solidarity to the Immigrant Workers on the Day of the Great American Boycott 2006
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
April 30, 2006
We, the International League of Peoples' Struggle, hereby express our solidarity with and support for the millions of immigrant workers on the day of the Great American Boycott 2006 when they and their supporters do not go to work, to school or to any shop but hold protest marches and rallies against institutions and symbols of anti-immigrant discrimination, exploitation and oppression in Los Angeles, New York, Chicago, San Jose, San Francisco, Seattle and 100 cities all over the US. more...

Message to the Symposium on Militant Trade Unionism in Istanbul, Turkey
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
23 April 2006
We, in the International Coordinating Committee of the ILPS, extend our warmest militant greetings of solidarity to the Turkish workers and to Turkish national chapter of ILPS for organizing today this symposium on militant and anti-imperialist trade unionism with the theme: "Unity- Struggle-Victory against the Attacks of Imperialism on the Working Class". more...

Message to the Iraqi People and the Iraqi Resistance
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International Coordinating Committee
International League of Peoples" Struggle
7 April 2006
I am thankful that the Iraqi Resistance on the occasion of its third anniversary has invited me to speak as the voice of the international anti-imperialist movement. I feel highly honored because the Iraqi Resistance is well-known as the legitimate representative of the Iraqi people. more...

Greetings to the Grand Reunion of Samahang Demokratiko ng Kabataan
By Jose Maria Sison
Chairperson Emeritus
First Quarter Storm Movement
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
February 4, 2006
I am deeply pleased to be requested by veteran militants of the Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK) who are in the First Quarter Storm Movement (FQSM) to send a message to the grand reunion of the SDK and commemoration of the 35th anniversary of the Diliman Commune. I wish therefore to convey warmest greetings to the SDK on such an occasion. more...

Message to Aklat ng Bayan and Friends on the Launch of Fifth Edition of Philippine Society and Revolution
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
February 15, 2006
I agree with Aklat ng Bayan that the book must be republished everytime copies run out not only because of its historical value but also because of its continuing direct relevance to the persevering struggle of the Filipino people for national liberation and democracy against the prevalent forces of foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism. more...

NDFP Renders Highest Honor to Kasamang Myrna "Lina" Fajardo
6 January 2006
On behalf of the National Executive Committee of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the NDFP Negotiating Panel conveys its most heartfelt condolences to her family: her husband, Gilbert, their children: Roz Victoria, Rosa Guia, Liberty Emmanuelle, Armando, Christine Ann, and Felisa Joy. We join them and all the kasama, relatives and friends of Ka Lina in mourning the inestimable loss of an outstanding mass leader of the national democratic movement, a great fighter for human rights and tireless organizer of the victims of human rights violations. more...

ILPS New Year's Greetings
31 December 2005
Warmest Greetings of Solidarity
Best wishes and utmost success in the New Year of 2006!
May the people advance further in the struggle for liberation
against imperialism and reaction!
more...

Pagbati ng Pakikiisa sa Anakbayan sa Kanyang Ika-7 Anibersaryo
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle
Nobyembre 30, 2005
Nalulugod akong maging bahagi ng pagdiriwang ninyo. Ipagbunyi natin ang mga tagumpay ng Anakbayan na nakalahad sa inyong pahayag. Magpugay tayo sa mga bayaning ibinunga ng inyong pakikibaka at naging martir sa kamay ng kaaway. Mag-alay tayo sa kanila ng pinakamataas na parangal. more...

Mensahe para sa GAME OVER, GLORIA ED Festival
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Network for Philippine Studies
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
20 Oktubre 2005
Binabati ko kayo sa pagdaraos ng ED Festival sa panahon ng kampanya sa pagpapatalsik kay GMA. Tauspuso ang aking pasasalamat na binibigyang-puwang ninyo na makasama ako sa ganitong mga pagkakataon na tunay na nakapagpapanariwa sa akin at nakapagpapatibay sa katumpakan ng landas na pinili natin at sama-samang tinatahak, kakapitbisig ang ibang mga uri at sektor ng lipunan, tungo sa pagtamo ng tunay na pambansang demokrasya. more...

Ka Fort: Martyr and Hero of the People
Setyembre 25, 2005
The Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), including its consultants, staffers and volunteers, extends its deepest condolences to Luz Fortuna and their three children on the death of labor leader Diosdado 'Ka Fort' Fortuna. more...

Talumpating Pambungad sa Kapihan Kasama ang mga Aktibista ng FQS
Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle
Setyembre 22, 2005
Muling kinakaharap ang mga mag-aaral at ibang kabataan ng isang pambihirang tindi sa krisis ng naghaharing sistemang malakonyal at malapiyudal. Muling naririyan ang hamon sa inyo na kumilos para pangibabawan ang matinding pagsasamantala at pang-aapi at isulong ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismo, piyudalismo at burukrata kapitalismo na ngayo'y kinakatawan ng rehimeng Arroyo. more...

NDFP Salutes Retired Captain Rene Jarque
NDFP Negotiating Panel
22 August 2005
I agree with all your noble patriotic and progressive motivations and objectives. Let me therefore express my solidarity with you. I also feel honored and I am thankful to you for recognizing the contributions that I have made to the Filipino youth movement and to the Filipino people's movement for national liberation and democracy against US imperialism and the local exploiting classes since the beginning of the sixties. more...

Message of Solidarity to Kabataang Montreal and to the Filipino Youth Consultative Forum
By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of People's Struggle
19 August 2005
I agree with all your noble patriotic and progressive motivations and objectives. Let me therefore express my solidarity with you. I also feel honored and I am thankful to you for recognizing the contributions that I have made to the Filipino youth movement and to the Filipino people's movement for national liberation and democracy against US imperialism and the local exploiting classes since the beginning of the sixties. more...

Message of Solidarity to KMP on Its 20th Anniversary
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Network for Philippine Studies
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
July 27, 2005
I am proud that the founding congress of KMP was held in defiance of the Marcos fascist dictatorship and that my speech was read to the congress while I was under military detention in Fort Bonifacio. Since then, KMP has grown far and wide from its modest beginnings and has won great victories by persevering in struggle for the rights and interests of the peasantry as well as of the entire Filipino people. more...

Message of Solidarity to KMP on Its 20th Anniversary
Ni Jose Maria Sison
Chairperson, International Network for Philippine Studies
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
Hulyo 27, 2005
Maipagmamalaki nating naidaos ang kongreso sa pagtatatag ng KMP bilang pagsalungat o paglaban sa pasistang diktadurang Marcos at binasa ang aking talumpati sa kongreso habang ako'y nasa detensyong militar sa Fort Bonifacio. Mula noon, lumaki't ibayong lumaganap na at nakapagtamo ng malalaking tagumpay ang KMP sa sigasig nitong ipaglaban ang mga karapatan at interes ng uring magsasaka, gayundin yaong sa buong sambayanang Pilipino. more...

In Solidarity with the July 25 Mass Action
Message by Prof. Jose Maria Sison
25 July 2005
I have great confidence in the triumph of the mass action on July 25. This cannot be stopped by the regime's acts of intimidation and deception. The outrage of the Filipino people is overbrimming because of the electoral fraud, corruption, puppetry to the imperialists and cruelty of the regime. more...

Pakikiisa sa Kilos Masa sa Hulyo 25
Mensahe ni Prop. Jose Maria Sison
Ika-25 ng Hulyo 2005
Malaki ang aking tiwala na magiging matagumpay ang kilos masa ng Hulyo 25. Hindi ito mapipigil ng mga pananakot at panlilinlang na ginagawa ng rehimen. Umaapaw ang galit ng sambayanang Pilipino sa rehimen dahil sa pandaraya sa eleksyon, korupsyon, pagkapapet sa mga imperyalista at kalupitan. more...

Personal Homage to Cardinal Sin
By Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
National Democratic Front of the Philippines
June 22, 2005
The Filipino people will always cherish the outstanding role of Cardinal Sin in criticizing the human rights violations under the Marcos fascist dictatorship and in ultimately acting to help end this reign of terror and greed. more...

Message of Solidarity Ugnayan ng Kabataang Pilipino sa Canada
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle (ILPS)
Chairperson, International Network for Philippine Studies (INPS)
June 20, 2005
I am glad to know that the Ugnayan ng Kabataang Pilipino sa Canada (UKPC/FCYA) will hold a three-week intensive course on the history and current circumstances of the Philippines and the current situation of overseas Filipinos, starting on June 26. more...

Message of Solidarity to Bayan on its Twentieth Anniversary
By Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
NDFP Negotiating Panel
May 5, 2005
BAYAN has brilliantly succeeded in becoming the central multisectoral democratic alliance of the patriotic and progressive forces. The participating mass organizations have strengthened BAYAN by expanding and consolidating themselves and by responding to its calls. BAYAN has inspired its participating organizations and the broad masses of the people through campaigns of information, education and mass actions on all major issues. It has stood out in exposing and opposing all major US and puppet policies that oppress and exploit the Filipino people. more...

Parangal kay Propesor Edberto Villegas
Ni Joma at Julie Sison
May 5, 2005
Ang laki ng tuwa namin nang umabot sa amin ang balita na magreretiro ka na mula sa UP sa edad na 65. Naisip namin agad na puede ka nang kargahan ng mas marami pang trabaho. Ibig sabihin wala ka pa ring pahinga. more...

Message of Solidarity to KMU and ISA on Their 25th and 21st Anniversaries
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
May 1, 2005
On behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS) as well as on my personal behalf as a proletarian militant, I wish to convey warmest greetings of solidarity and congratulations to the Kilusang Mayo Uno (KMU, May First Movement) and the International Solidarity Affair (ISA) on the occasion of their respective 25th and 21st anniversaries of their establishment on this sacred day of the international working class. more...

Keynote to the Celebration of NDFP 32nd Anniversary
By Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
NDFP Negotiating Panel
April 24, 2005
The NDFP has served the Filipino people excellently as the most consolidated underground united front organization of the basic revolutionary forces (working class, peasantry and urban petty bourgeoisie) in the revolutionary struggle for national liberation and democracy against US imperialism and the local exploiting classes. more...

INTRODUCTION
To the NDFP Human Rights Monitoring Committee Booklet No. 6 on the July 5, 1996 NDFP Declaration of Undertaking to Apply the Geneva Conventions of 1949 and Protocol I of 1977

By Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
NDFP Negotiating Panel
April 24, 2005
The Declaration of Undertaking asserts and makes clear that all the revolutionary forces and people represented by the NDFP within and outside the framework of peace negotiations with the Government of the Republic of the Philippines (GRP) are well-grounded in engaging the GRP in a civil war as a legitimate national liberation movement , that they have the status of co-belligerent under international law and that they assume rights and responsibilities under the Geneva Conventions and its protocols. more...

Message to the International Research Conference on the 1955 Afro-Asian Summit in Bandung
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
April 14, 2005
The theme of the conference,, "Bandung in the 21st Century: Continuing the Struggle for Independence, Peace against Imperialist Globalization and War" is of great importance and acute urgency. We need to reaffirm and draw inspiration from the principles upheld and propagated by the Afro-Asian Summit Conference of 1955 . These principles are still valid and relevant today in the face of the worsening conditions of oppression and exploitation under the shadow of imperialism and neocolonialism.more...

Solidarity Message to the 18th Congress of ATIK
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples' Struggle
March 25, 2005
On behalf of the International League of Peoples' Struggle, I convey my warmest and most militant greetings of solidarity to the leaders and member organizations of ATIK on the occasion of the federation's 18th Congress on March 25-27, 2005 with the theme: "Perspectives and duties of the international anti-imperialist struggle in the 21st Century." I wish you all the success in this congress and more victories in the future.more...

Message to Migrante International on the Launch of Its Education Movement
By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International Network for Philippine Studies and
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
March 12, 2005
I fully agree with the resolve of the leaders and members of Migrante in various parts of the world to adopt the line of struggle for national freedom and democracy in our studies, to root out the problems, to free our minds and expand the membership of Migrante. more...

Message of Solidarity on the Commemoration of the Disappearance of Carlos B. Del Rosario
By Jose Maria Sison
Honorary Chair
First Quarter Storm Movement
March 11, 2005
Like all the close comrades and friends of Carlos "Charlie" del Rosario, I am deeply pleased that the Desaparecidos, an organization of relatives of victims of enforced disappearances, is commemorating his disappearance in 1971 and honoring him for his heroic revolutionary record and martyrdom in the service of the Filipino people. more...

Red Salute to Comrade Luis Jalandoni
By Jose Maria Sison
February 26, 2005
I am glad to be among those who write and speak on the revolutionary work and achievements of Comrade Luis Jalandoni on the occasion of his 70th birthday. Our testimonies and reflections can augment and complement each other. But all our words can only try to approximate and sum up the richness of his decades of service to the people before and after joining the Communist Party of the Philippines. more...

In Celebration of the Achievements of Atty. Romeo T. Capulong
By Jose Maria Sison
February 15, 2005
The 70th birthday of Atty. Romeo T. Capulong is a fine occasion for recognizing and celebrating his achievements. I join others in giving testimony to these. Let me focus on those circumstances and achievements of which I have direct and personal knowledge. more...

Message of Solidarity to All Present at the Toronto Book Launch
By Jose Maria Sison
Co-Author of At Home in the World
February 12, 2005
Warmest greetings of solidarity to all compatriots and friends present at this launching of the book At Home in the World: Portrait of a Revolutionary. I wish to thank all of you for coming. For organizing this event and inviting me to speak, I thank the Philippine Women Centre of Ontario, the Philippine Network for Justice and Peace, Filipino- Canadian Youth Network-Toronto (UKPC-Toronto), Philippine Solidarity Group, the Filipino Workers Support Committee and others. more...

Message to the Youth Gathering
By Jose Maria Sison
Founding Chairman of Kabataang Makabayan
February 8, 2005
(Tranlsated from Pilipino original in English)
Allow me to express my most heartfelt gratitude for your best wishes, concern and support on this day. It is fine that you have taken this opportunity to inquire even more deeply into my stand on important issues, as well as into the violations of my rights, and the harassment and threats that I now face. more...

Mensahe sa Pagtitipon ng Kabataan
Ni Jose Maria Sison
Pangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan
Pebrero 8, 2005
Taus-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagbati at pagsasaalaala at pagsuporta sa akin sa araw na ito. Mainam na ginawa ninyo itong pagkakataon para lalong alamin ang aking panininidigan sa mahahalagang mga usapin, gayundin sa paglabag sa aking mga karapatan, at sa mga pahirap at pagbabanta na aking kaharap ngayon. more...

Message to the founding congress of Unyon Ng Mga Manggagawa Sa Agrikultura (Union of Farm Workers)
By Jose Maria Sison
Chairperson, International League of People’s Struggle
Chairperson, International Network for Philippine Studies
January 20, 2005
(Translated from the Pilipino original)
I am deeply pleased to know that many labor leaders and activists and farm workers from plantations and haciendas from all over the country are gathered here today to found the Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA, Union of Farm workers). Warmest patriotic greetings to all of you! more...

Message of Solidarity to the Founders of BAYAN-USA
By Prof. Jose Maria Sison
Chairman, International Network for Philippine Studies
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle
January 15, 2005
May I express warmest greetings of solidarity to all the Filipino organizations that have convened to found BAYAN-USA. I congratulate you for the success of your preparations for this historic occasion. You have assumed a role of great importance and consequence. Through BAYAN-USA, you are determined to arouse, organize and mobilize the millions of overseas Filipinos in the USA. These comprise the largest concentration of our compatriots in a foreign country. more...

Tribute to Papo de Asis
January 12, 2005
To the Beloved Family of Papo de Asis,
His Closest Comrades and Friends Through Habi-Arts
We share your grief over the passing away of Papo de Asis. We feel a personal sense of loss because we knew Papo as one of the artists most active in the Free Jose Maria Committee in the period of 1982 to 1986, the years of growing mass unrest leading to the overthrow of the Marcos fascist dictatorship by the people in 1986. more...

Hail the 50th Anniversary of the UP Journalism Club
By Prof. Jose Maria Sison
Former President, 1957-58
UP Journalism Club, University of the Philippines
December 4, 2004
I am happy to join the current officers and members and all fellow alumni in celebrating the 50th anniversary of the UP Journalism Club, in holding the Grand Alumni Homecoming and in honoring the memory of Dean Armando Malay who was the faculty adviser of the club from the very beginning and for a long time. Let this message be the way of my being with you on this festive occasion. more...

Hail the 40th Anniversary of Kabataang Makabayan
By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
November 30, 2004
For Pilipino version
Since its founding on November 30, 1964, the Kabataang Makabayan has brilliantly performed its role as the prime comprehensive youth organization. It has aroused, organized and mobilized students and out-of-school youth, young workers, urban poor, peasants, fishermen and professionals in the people’s struggle for national liberation and democracy against foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism. more...

Struggle against the escalation of terrorism by the US and the puppet state
Message to the Protesting Masses and Organizations
on September 21, 2004 
By Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
National Democratic Front of the Philippines
The Filipino people suffer from two kinds of terrorism. One kind involves the daily violence of exploitation by US imperialists and the local exploiting classes of big compradors and landlords. Another kind involves the outright use or threat of violence by the armed forces and other coercive apparatuses of the imperialist master and ithe puppet state. more...

Reply to Open Letter of Alejandro Lichauco
Sunday, September 12, 2004
Utrecht, The Netherlands
By Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
National Democratic Front of the Philippines
Dear Ding,
Thank you for your open letter dated September 9, 2004 in your op-ed column in the ABS-CBN.news.com. I appreciate the serious patriotic intent and urgent tenor of the letter. Indeed, in this time of unprecedentedly grave crisis, we are all challenged to do what best we can do to overcome the lethal problems besetting our motherland. more...

Mensahe Ng Pagbati Sa KARAPATAN Sa Okasyon Ng IKA-2 Kongreso
Ni Jose Maria Sison
Chief Political Consultant
National Democratic Front of the Philippines
Agosto 18, 2004

Na gagalak akong bumati at magpaabot ng pakikiisa sa mga kasapi at tagatangkilik ng KARAPATAN sa okasyon ng ika-2 Kongreso nito at sa pagdiriwang nito ng 9 na taon ng pagkilos para itaguyod ang karapatang tao at ipagtanggol ang pinagsasamantahang at inaaping mga uri, sektor, komunidad at mga individual. more...

Message of Solidarity to Gabriela and the 9th Women's International Solidarity Affair
By Prof. Jose Maria Sison
General Consultant
International League of People’s Struggle
August 18, 2004
I wish to express my solidarity to all participants in the 9th Women’s International Solidarity Affair. I share with you your joy in coming together as well as your seriousness in deliberating and deciding matters, with your theme as the beacon.  more...

Mensahe Sa IKA-7 Pambansang Kongreso Ng Bagong Alyansang Makabayan
Ni Jose Maria Sison
Pangkalahatang Konsultant
International League of Peoples’ Struggle
Agosto 12, 2004
Minamahal na mga kasama sa pakikibaka, tauspuso kong ipinapaabot ang matatag at militanteng pagbati at pakikipagkaisa sa Bagong Alyansang Makabayan, sa 18 sektoral na organisasyon at 13 panteritoryong balangay sa buong bansa na bumubuo nito, sa okasyon ng inyong ika-7 Pambansang Kongreso. more...

Letter of Condolence to the family of Isabel "Ka Chabeng" Tolentino Olalia
August 7, 2004
Julie and I wish to express our condolences to the children and other relatives of Isabel “Ka Chabeng” Tolentino Olalia.  We are deeply saddened to learn that she has passed away.  We share your grief.  We feel the loss of a dear friend, who has done meritorious work on her own account and who has been a strong partner of an outstanding leader of the Filipino working class and the Philippine trade union movement. more...

Mensahe Ng Pakikiisa sa KMP
Ni Jose Maria Sison
General Consultant
International League of Peoples’ Struggle
28 Hulyo 2004
Malugod kong ipinaaabot sa pamunuan at kasapian ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ang mahigpit at militanteng pakikiisa sa okasyon ng ika-19 na anibersaryo ng KMP.  more...

Pagbati at Pasasalamat sa Okasyon ng "Of Bladed Poems and Enchanted Forests"
10 Hunyo 2004
Ni Jose Maria Sison
Mga mahal na kaibigan at mga natatanging panauhin,
Tauspuso akong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Malaki ang aking kasiyahan sa inyong pagdalo sa pagtitipong ito.  more...

Mensahe ng Pasasalamat sa Kalibre 45
Mayo 25, 2004
Ni Ka Jose Maria Sison
Ako ay malugod na bumabati at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga organisasyon at indibidwal sa naunang pagtatanghal at muling pagtatanghal ng Kalibre 45. Binabati ko rin ang mga panauhing pandangal at mga nanonood sa gabing ito. Ang tagumpay ng Kalibre 45 ay nagpapatunay kung gaano kahalaga ang pangkulturang gawain sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino. more...

Nick Joaquin: Friend and Compadre
Tribute by Jose Maria Sison and Julieta de Lima
May 1, 2004
In the late fifties, Julie and I got to know Nick Joaquin by reading his Prose and Poems, by watching a theatrical production of his Portrait of An Artist as a Filipino and by attending a seminar of writers in which he was a special guest. We admired him only from a distance. more...

Mensahe sa Ikalawang Kongreso ng Kilusang FQS
Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan
15 Pebrero 2004
Pinakamaalab at pinakamilitanteng pagbati sa Kilusang FQS (FQSM)!
Lubos akong nasisiyahang makasama ninyo sa pagdaraos ng Ikalawang Kongreso ng FQSM para pagtibayin ang inamyendahang saligambatas at mga alitutuntunin, ang ulat sa nakaraang 3 taong pagkilos, at ang magiging programa ng pagkilos sa darating na tatlong taon. Makabuluhang tuntungan ang mga ito para sa pagsusulong ng higit na matibay na paninindigan, mapangahas na pagpapalawak at pagpapatatag ng hanay, at ibayong masiglang paglahok sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. more...

Message of Solidarity to the Promotion of Church People's Response
By Prof. Jose Maria Sison
General Consultant, International League of Peoples’ Struggle
20 January 2004
As General Consultant of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I wish to convey warmest greetings of solidarity to the Promotion of Church People’s Response (PCPR), a founding participant of the ILPS, and to all the PCPR members who are bishops, priests, pastors, deacons, deaconesses, nuns, seminarians, religious, lay workers and members of policy-making bodies from different churches, on the occasion of the 6th National Congress of the PCPR. more...

Message of Solidarity to Mumbai Resistance 2004
By Prof. Jose Maria Sison
General Consultant
International League of Peoples’ Struggle
January 17, 2004
The organizations and personnel concerned deserve all the congratulations for having succeeded in realizing Mumbai Resistance 2004 as a coalition against the US and other imperialist powers and their bilateral and multilateral instruments for plunder and war as well as against the special agents of imperialism that dominate and manipulate the so-called World Social Forum. more...

Pagbati sa Anakpawis Political Party
Ni Prof. Jose Maria Sison
Chairman, International Network for Philippine Studies
General Consultant, International League of Peoples’ Struggle
Ika-8 Enero 2004
Karapatdapat na sa legal na larangan, kabilang ang electoral na pakikibaka, may isang pambansang partidong kumakatawan sa mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at iba pang maralita sa lunsod at nayon at nagtataguyod at nagsusulong sa kanilang mga karapatan at kapakanan. more...

Message of Appreciation to the Migrante Sectoral Party
By Prof. Jose Maria Sison
Chairman, International Network for Philippine Studies
15 December 2003
Since the Migrante Sectoral Party held its first convention and proclaimed its programme and constitution, I have always appreciated it as the party that truly represents the Filipino migrants and their family and that firmly stands for their patriotic spirit, their democratic rights and welfare. more...

To the Family of Bung Drs. Bakri Iljas
Through Bung Hardojo
Coordinator, Redaksi Wahana
November 30, 2003
Dear Friends,
My wife Julieta de Lima and I are deeply saddened to know that Bung Drs. Bakri Iljas has passed away. We share the grief of his family and we convey our sincerest condolences.
We were close friends with Bakri in the sixties when he was taking his masteral course in business administration in our alma mater, the University of the Philippines in Diliman, Quezon City. We met frequently and exchanged ideas about the history, conditions and future of the Philippines and Indonesia and the world at large. more...; pdf file...

Message to the Solidarity of Peasants Against Exploitation
By Jose Maria Sison
Chief Political Consultatnt
National Democratic Front of the Philippines
November 21, 2003
I am confident that the current congress can show the way for STOPEX to become a stronger organization of the peasant masses of the Ilocos region and to raise higher the flag of the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) in the region. more...

Foreword
By Prof. Jose Maria Sison
A book version of the Kontra-Impe series is a fitting and meaningful contribution to the celebration of the birthday of Gat Andres Bonifacio and the founding anniversary of the Kabataang Makabayan (KM) on November 30. It is certainly in line with the promotion of alternative education being undertaken by Institute for Nationalist Studies (INS) to foster creative and critical thinking among the youth of today. This is an important part of its national and democratic program to arouse, organize and mobilize the Filipino youth. more...

Broaden the Alliance and Mobilize the People Against the US and Arroyo Puppet Regime
Message of Solidarity to the Grand Reunion
By Jose Maria Sison
Chief Political Consultant, National Democratic Front of the Philippines
November 15, 2003
I welcome this occasion as one of renewing and revitalizing the bonds of patriotic unity, friendship and militant cooperation among all the activists who rose up to defend and advance national and democratic rights of the Filipino people. more...

Pagbati sa Bayan-Negros
Mensahe ng Pakikiisa
Ni Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
ILPS General Consultant
November 14, 2003
May tiwala akong malalagom ninyo ang inyong karanasan, makikilala ang mga kalakasan at kahinaan at maitatakda ninyo ang mga tungkulin sa pagpapataas ng antas ng inyong kapasiyahan at kakayahan para isulong sa inyong rehiyon ang pambansang demokratikong kilusan laban sa imperyalismong Amerikano at papet na rehimeng Arroyo. more...

Hail Gabriela on Ninth Congress
Message of Solidarity
By Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
ILPS General Consultant
October 25, 2003
The escalating assaults on the rights and welfare of Filipino women challenge you to heighten your resolve, expand your organizational strength and engage greater and more effective mobilizations. more...

Message to the Institute for Nationalist Studies and the Forum-Cultural Event in Tribute to the  Great Mao
September 26, 2003
Let me express my appreciation for the exponents of revolutionary education and culture in the Institute for Nationalist Studies and all the participants and special guests in the current happy occasion. By way of contributing to the celebration, may I suggest that you reproduce and read the General Declaration on Mao Zedong Thought of 1993 and the poem, "The Giant Oak". more...

Mensahe ng Pakikiisa sa Ika – 4 na Pambansang Kumbensyon ng Ilaw at Buklod ng Manggagawa – Kilusang Mayo Uno
Ika-14 ng Setyembre, 2003
Maraming salamat din sa pagpapaabot ninyo ng 40 pahina ng impormatibong babasahin. Napakahusay ito na batayan upang alamin at unawain ang kasaysayan, kalagayan, mga balak at tungkulin ng IBM-KMU. Humahanga ako sa mahusay na paghahanda ninyo ng kombensyon at mataas ang aking pagtitiwala na magiging matagumpay ito. more...

Message of Solidarity to the National Peace Conference
September 12, 2003
I am glad to join you in spirit in this National Peace Conference in order to celebrate your first anniversary as well as the eleventh anniversary of The Hague Joint Declaration of 1992 which is the framework of peace negotiations between the GRP and NDFP. I am proud to have participated in the formulation and writing of this document. more...

Pagbati sa League of Filipino Students sa Ika-26 na Anibersaryo
Setyembre 11, 2003
Lagi akong nakikiisa sa LFS sa programa nitong ipaglaban ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes ng mga mag-aaral at iugnay ang masa ng mag-aaral sa masa ng mga anakpawis at sambayanan sa pakikibaka na isakatuparan ang pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismo, piyudalismo at burukrata kapitalismo. more...

Message of Solidarity to Participants of Camp-Out Against WTO and Imperialist Globalization
September 9, 2003
You are conscientiously fulfilling an important role in the global mass actions to denounce the WTO and call for its dissolution as the imperialist countries masquerade as exponents and factors of fair and free trade and they prepare for the Fifth Ministerial Meeting in Cancun, Mexico from September 10 to 14. more...

Pahayag ng Pakikiisa sa Ika-18 Anibersaryo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
25 Hulyo 2003
Ipagdiwang natin ang natamong mga tagumpay ng KMP sa nakaraang labingwalong taon. Nagsisilbing tuntungan ang mga ito para sa ibayong mga pagsisikap sa hinaharap, at nakakapagbigay ng kumpiyansa at inspirasyon para sa ibayong pagsulong. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw at tumpak na paglalagom sa nakaraang praktika, higit ninyong napahihigpit ang paggagap sa mga tungkulin at mga taktika sa ligal na demokratikong pakikibaka na masang magbubukid at sa papel at ugnayan nito sa kabuuang pakikibaka para sa pambansang demokrasya. more...

Mensahe ng Pakikiisa sa San Miguel Brewery Workers' Cooperative 
Credit Union, Inc.

Hunyo 29, 2003
Nakikiisa ako sa inyo sa lahat ng prinsipyo at pagsisikap ng kooperatiba para paglingkuran ang mga kasapi at mga pamilya nila. Kung gayon, sa diwa kalahok ako sa maligayang pagtitipon ng daan-daang kasapi at kamag-anak mula sa ibat ibang planta ng San Miguel Corporation (SMC) sa Kamaynilaan, Timog Katagalugan, Gitnang Luson at lalawigan ng Pangasinan. more...

Statement of Prof. Jose Maria Sison
19 June 2003
It is my strong desire to be with you in Thessaloniki in order to participate in activities for denouncing the "neoliberal globalization" of unbridled imperialist plunder and the "new world disorder" of imperialist wars of aggression and state terrorism and for seeking ways for the broad masses of the people to achieve national and social liberation. more...

Message of Solidarity to LFS on Its 14th National Congress
May 20, 2003
Your congress is an occasion for further consolidation in preparation for the expansion of the LFS at the national and chapter levels. You must assess and evaluate your present strength. You must consider the worsening crisis of the domestic ruling system and world capitalist system as favourable conditions for further strengthening the LFS. You must clarify your tasks and understand the methods for carrying them out. more...

Tribute to Prof. Armando J. Malay
From Jose Maria Sison and family
16 May 2003
Julie, our children and I express our sincere condolences to the family of Prof. Armando Malay. We share the grief of his relatives, friends, former students and colleagues in the fields of education, journalism and human rights advocacy as well as in the mass movement for true national independence and democracy. more...

Message of Solidarity to the Conference Jointly Organized by KMU and ILPS
May 6, 2003
You will be discussing imperialism or monopoly capitalism, "free market" globalization, wars of aggression and state terrorism, how these oppress and exploit the working class and the entire people and what are the tasks of the trade union movement in the anti-imperialist movement for national and social liberation. more...

The Importance of Circles in the Study of Marxism
May 5, 2003
I am pleased to extend my revolutionary greetings to the students and other youth who are now gathered to celebrate the birth anniversary of the great teacher Karl Marx this May 5. more...

Halaga ng mga Sirkulo sa Pag-aaral ng Marxismo
5 May 2003
Ipinapaabot ko ang malugod na rebolusyonaryong pagbati sa mga estudyante at iba pang kabataan na nakatipon ngayon para ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng dakilang guro na si Karl Marx sa Mayo 5. more...

A Salute to Comrade Eden Marcellana and Comrade Eddie Gumanoy, Martyrs and Heroes of the People
By Juliet de Lima and Jose Maria Sison
April 25, 2003
We would like to extend our heartfelt condolence to the spouses, children, parents, siblings and other relatives, as well as the colleagues in the struggle as well as all the friends of Comrade Eden Marcellana and Comrade Eddie Gumanoy. more...

Pagpugay Kina Ka Eden Marcellana at Ka Eddie Gumanoy, Kapwa Martir at Bayani ng Sambayanan
Nina Julieta de Lima at Jose Maria Sison
25 Abril 2003
Nais naming magpaaboot ng taus-pusong pakikidalamhati sa mga kabiyak sa puso, mga anak, mga magulang, mga kapatid at iba pang kamag-anakan gayundin sa mga kasamahan sa pagkilos at lahat ng kaibigan nina Ka Eden Marcellana at Ka Eddie Gumanoy. more...

Message of Solidarity to Kilusang Mayo Uno 8th National Congress
28 March 2003
On the occasion of the 8th National Congress of Kilusang Mayo Uno, I wish to convey warmest greetings of solidarity to the national leadership, national trade union federations, regional and provincial chapters and alliances of urban poor associations and jeepney drivers form different parts of the country. more...

Mensahe ng Pakikipagkaisa sa Espesyal na Kumbensyon ng OLALIA-KMU
23 Pebrero 2003
Angkop at napapanahon ang napili ninyong tema, Ibayong palakasin at patatagin ang pagkakaisa  ng manggagawa laban sa  teroristang atake. Labanan ang teroristang atake ng rehimeng US-GMA sa sahod,  trabaho at karapatan ng  manggagawa! more...

Message to Hong Kong DEFEND
22 February 2003
You come here in the spirit of solidarity. This is the same spirit that brought the HK DEFEND together six months ago. This is also the very same spirit that has given the HK DEFEND the determination to stand up for what is right and just. more...

Message to BAYAN-NCR
February 7, 2003
I wish to thank you for being so militant in the campaign to defend my democratic rights against the attempts of the US and Manila puppet government to criminalize and penalize me as a "terrorist" without due process. more...

Message of solidarity to the Greek Social Forum
31 January 2003
I extend my most sincere and militant greetings of solidarity to the Greek Social Forum and I wish you utmost success in your constitutive meeting on January 31- February 1. more...

Intensify the Mass Movement Against the Terrorsim of the US
23 January 2003
We continue to rejoice over the resounding success of the January 18 protest mass actions (called by ANSWER, NION and other American organizations) against the impending US war of aggression against Iraq. The US cannot trifle with the 500,000 people converging on Washington DC and 200,000 on San Francisco and the hundreds of thousands likewise protesting in scores of US cities. more...

Message to the FQS Activists in Northern Luzon
7 December 2002
I am deeply pleased to know that the veteran activists of the First Quarter Storm in Northern Luzon are holding their second reunion. I wish I could personally join you. more...

Ang Terorismo ng Monopolyong Kapitalismo sa Sambayanang Pilipino at Mamamayan ng Daigdig
Mensahe sa Ikatlong Kongreso ng Migrante International
Disyembre 2002
Isang taas-kamaong pagpupugay ang nais kong ipaabot sa kasapian at pamunuan ng Migrante International. Sa okasyon ng inyong Ikatlong Kongreso, hangad ko ang inyong tagumpay sa patuloy na pagsusulong ng inyong gawain sa hanay ng ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas at sa hanay ng kanilang mga pamilya sa loob ng bayan. more...

Mensahe ng Pakikiisa sa ika-8 Kongreso ng United Filipinos in Hong Kong
7 Nobyembre 2002
Maalab na pakikiisa ang nais kong ipaabot sa aking mga kababayan sa United Filipinos in Hong Kong sa oksayon ng inyong ika-8 Kongreso. more...

Message of Gratitude to the Hongkong DEFEND Committee
7 November 2002
I am very grateful to you for having organized the Hongkong DEFEND Committee. The formation of this committee demonstrates once more the solidarity of Filipinos and their friends for a good cause. more...

Solidarity Message to the ILPS Women's Conference Against Imperialist War and Plunder
1 November 2002
As General Consultant of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I congratulate Grassroots Women and Gabriela Philippines for their successful efforts in convening "Towards our Liberation: an International Women’s Conference Against Imperialist War and Plunder" under the auspices of the ILPS. more...

FALSE RESTORATION OF BENEFITS
Letter of Prof. Jose Maria Sison to his Lawyer

11 October 2002
I write to you this letter in connection with the 9 October 2002 letter of Mr Drs C. E. van der Linden, head of the Sociale Zaken & Werkgelegenheid, on behalf of the Mayor and Councilors of Utrecht. This document is supposed to deal with the question of restoring benefits to me. more...

Message of Solidarity on the 2nd National Congress of National Network of Agrarian Reform Advocates-Youth
19 September 2002
I am exceedingly glad that you are holding the Second National Congress of the National Network of Agrarian Reform Advocates-Youth Sector. I am in solidarity with your patriotic and progressive aims and purposes. more...

Kalatas ng Pakikiisa sa Ika-2 Pambansang Kongreso ng Kabataan ng National Network of Agrarian Reform Advocates (NNARA-YOUTH)
19 ng Setyembre 2002
Lubos kong ikinagagalak ang inyong pagdaraos ng Ikalawang Pambansang Kongreso ng National Network of Agrarian Reform Advocates-Youth Sector. Nakikiisa ako sa inyong mga makabayan at progresibong adhikain at layunin. more...

Respect My Rights, Rectify the Wrongs Against Me
16 September 2002
In the strongest terms, I hereby protest that your sanctieregeling terrorisme (sanction regulation against terrorism) 2002 III, issued on 13 August 2002, criminalizes me as a "terrorist" without the benefit of due process, demonizes and incites public hatred against me and subjects me to such punitive measures as deprivation of the basic necessities of life and violation of my basic human right to life. more...

Deprivation of the Basic Necessities of Life, Violation of the Basic Human Right to Life
16 September 2002
Thank you for your 10 September 2002 letter informing me that, starting from 15 August 2002 in accordance with the sanctieregeling terrorisme (sanction regulation against terrorism) 2002 III, you have terminated benefits previously due to me as hereunder stated: more...

Message to the League of Filipino Students on the Occasion of Its 25th Founding Anniversary
September 11, 2002
I am happy to join you in celebrating the 25th founding anniversary of the League of Filipino Students (LFS). I congratulate all the past and current activists of the LFS for their brilliant record of struggles and successes in the pursuit of national liberation and democracy against foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism during the last 25 years. more...

Message of Solidarity on the Tenth Anniversary of the Hague Joint Declaration
August 30, 2002
I wish to convey warmest greetings of solidarity to all the sponsors and participants in this forum to commemorate the tenth anniversary of The Hague Joint Declaration, which was signed by representatives of the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the National democratic Front of the Philippines (NDFP) in The Hague, Netherlands on September 1, 1992. more...

Message of Solidarity on the Establishment of the Philippine Chapter of the International League of Peoples' Struggle
August 1, 2002
Let me first express warmest greetings of anti-imperialist solidarity to Chairman Crispin Beltran and other members of the International Coordinating Committee of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), to the ILPS Philippine Committee and to all the delegations of the mass organizations to this assembly. more...

Staunch Proletarian Internationalists and Anti-imperialist Fighters
August 1, 2002
In the period of 1989 to 1991, the crisis of the world capitalist system was already severe. It struck hard at the retrogressive countries where modern revisionists had betrayed socialism and pushed the restoration of capitalism. This brought about the turmoil in China, the fall of revisionist regimes in the Soviet bloc and the disintegration of the Soviet Union. more...

Mensahe ng Pakikipagkaisa sa Ika-17 Anibersaryo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)
29 Hulyo 2002
Nais kong ipaabot ang pinakamalugod at pinakamilitanteng pagbati at pakikipagkaisa sa pamunuan at buong kasapian ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa pagdiriwang ng ika-17 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Nakikiisa ako sa malawak na masa ng sambayanan sa pagpupugay sa mga tagumpay na inyong nakamit sa pakikibaka para sa interes ng masang magbubukid at ng buong sambayanang Pilipino. more...

Tribute to Doreen Gamboa Fernandez
7 July 2002
We are deeply saddened by the death of our dear friend Doreen.  And we wish to extend our sincere condolences to her mother, Alicia, her sister Della and brother Nil, to all her nieces and nephews, and to her colleagues and friends. more...

Kalatas ng Pakikiisa sa mga Propagandista't Manunulat ng Bayan
6 Hulyo 2002
May tiwala akong mapatataas ang antas ng kahusayan ninyo sa gawaing propaganda, pakikitungo sa midya at pagpapalaganap ng pambansa-demokratikong paninindigan hinggil sa mga mahalagang isyu ng ating bayan. more...

Message to the People's Alternative Conference in Bali Indonesia
June 2, 2002
In solidarity, may I greet most warmly all the delegations that represent people’s organizations from various countries, that are opposed to imperialist domination, plunder and war and that struggle for national liberation, democracy and development. more...

Mensahe ng Pakikipagkaisa sa Ikalimang Pambansang
Kongreso ng PAMALAKAYA

Mayo 16, 2002
Pinakamilitante at pinakamarubdob na pagbati sa inyong lahat! Lubos ang aking pakikipagkaisa sa buong kasapian at pamunuan ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) sa Ikalimang Pambansang Kongreso ninyo ngayong Mayo 16-19, 2002. more...

Mensahe sa Ikalawang Pambansang Kongreso ng Anakbayan
19 Mayo 2002
Ipinaaabot ko sa buong kasapian at pamunuan ng Anakbayan ang pinakamaalab at pinakamilitanteng pagbati sa okasyon ng inyong Ikalawang Pambansang Kongreso! more...

Mensahe ng Pakikiisa sa Alyansa ng Manggagawa sa Prubinsya ng Laguna
28 Abril 2002
Malugod akong bumabati at muling nakikiisa sa Alyansa ng Manggagawa sa Prubinsya ng Laguna sa okasyon ng ika-8 Kongreso nito. more...

Message of Solidarity to the KMU and the 18th ISA
1 May 2002
I convey warmest greetings of solidarity to Kilusang Mayo Uno and to the trade union delegations from various countries attending the 18th International Solidarity Affair.  I wholeheartedly join all of you in celebrating May First, the day of the world proletariat. more...

Message of Solidarity to the IAAATNCs and Resist
2 April 2002
I stand firmly in solidarity with the International Alliance against Agrochem TNCs (IAAATNCs) and the Resistance and Solidarity Against Agrochem TNCs-Philippines (RESIST) in the struggle for the closure of the International Rice Research Institute (IRRI).  This struggle is of high importance in the Philippines, in Southeast Asia, in Asia and the rest of the world. more...

Message of Solidarity
5 March 2002
I am deeply pleased that in my beloved native Ilocos region Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) is constituting its regional organization and leadership on March 6-8 2002 in San Fernando City, La Union. more...

Fight Imperialist Globalization and Wars of Aggression
15 December 2001
From the people's organizations in the Philippines and from the International League of Peoples' Struggle, I convey to all of you militant greetings of solidarity! more...

Mensahe sa Paglulunsad ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya
01 Disyembre 2001
Bilang Mayakda, natutuwa ako na ang aking aklat na Struggle for National Democracy ay inilathala sa Pilipino. more...

Message on the Launching of the Pilipino Edition of Struggle for National Democracy
1 December 2001
As author, I am elated that Struggle for National Democracy is published in Pilipino. more...

Message to Kabataang Maka-Bayan
30 November 2001
more...

Message of Solidarity to Anakbayan
30 November 2001
I wish to convey warmest greetings of solidarity and congratulations to Anakbayan on the occasion of its third founding anniversary. more...

Kalatas ng Pakikiisa sa Piglas
4 Nobyembre 2001
Tanggapin ninyo ang aking malugod na pakikiisa sa mga organisasyon at kasapi ng PIGLAS (Pinagisang Lakas ng mga Magbubukid sa Quezon) sa okasyon ng inyong ika-2 Kongreso sa Malunay, Quezon. more...

Pagbati sa Paglulunsad ng "Lupa ay Laya"
12 Oktubre 2001
Sa mga kasama sa KMP at IBON,
Binabati ko ang mga kasama sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at sa IBON Foundation sa araw ng paglulunsad ng kanilang bidyo dokumentaryong Lupa ay Laya. more...

Tribute to Johannes Barrozo
15 September 2001
We recall the memory of Johannes Barrozo and give tribute to him as a close comrade, a Filipino patriot and a revolutionary martyr and hero. more...

Tribute to Romulo Peralta
7 September 2001
Julie and I, together with our children, embrace Menchie, Daphne, Athena, Ugee and Raj in sincere condolence over the death of Romy. more...

Tribute to Comrade Antonio Zumel
17 August 2001
Julie and I and our entire family join all the comrades and friends in grieving the death of Comrade Antonio Zumel. We express our sincerest condolonces to Mela Castillo his beloved and loving wife and comrade, his children Malaya and Veronica, his sisters, brothers and relatives. more...

Message to the College Editors Guild of the Philippines (CEGP) on Its 70th Anniversary Celebration
4 August 2001
I would like to extend my warmest greetings to all the officers, members and alumni of the College Editors Guild of the Philippines (CEGP) on its 70th anniversary celebration, with the theme "Celebrating 70 Years of Service to the Campus Press and the People". more...

Message of Solidarity to the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
31 July 2001
Let me express my wholehearted and militant greetings of solidarity to the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) in celebrating its 16th anniversary with the theme "Relive and Uphold the Lessons and Victories of KMP's Sixteen Years of Continuing Peasant Struggle". more...

Mensahe ng Pakikiisa sa Kilusang Mayo Uno sa Paglulunsad ng Kampanyang Edukasyon sa Taong 2001
31 Marso 2001
Malugod kong binabati ang Kilusang Mayo Uno sa paglulunsad ng buong-taong Kampanyang Edukasyon ngayong 2001. Kapuri-puri ang inyong layunin na mabigyan ng pag-aaral sa progresibong unyonismo at sa sosyalismo ang maraming lider. more...

Solidarity Message to the CEGP-NCR on Its 24th Regional Student Press Congress and Lunduyan 2001.
22 March 2001
I extend my warmest and most militant greetings to the College Editors Guild of the Philippines - National Capital Region on your 24th Regional Student Congress and Lunduyan 2001 to be held on March 22-26, 2001 in Baluarte, Vigan, Ilocos Sur. I wish you utmost success in your working congress that aims to bring together about 400 campus journalists from about one hundred school publications and organizations in Metro Manila. more...

Letter of Congratulations and Appreciation to President Gloria Macapagal-Arroyo Government of the Republic of the Philippines
3 March 2001
I wish to convey to you the cordial greetings of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and congratulate you for prevailing over the attempt of Mr. Estrada to reverse the political verdict of the broad masses of the people and the broad united front that removed him from power. more...

Tribute to Raquel Edralin-Tiglao
1 March 2001
We are saddened by the death of Raquel. She was a dear comrade and friend. She always strove to contribute the best she could to the struggle for national freedom and democracy despite her long and determined struggle against cancer. more...

Message of Solidarity to Anakbayan in Celebration of the FQS of 1970
30 January 2001
I deeply appreciate that Anakbayan is in the forefront of the youth movement and is cooperating with other youth organizations in celebrating the anniversary of the First Quarter Storm of 1970. In this regard, I am in solidarity with the youth. more...

Message of Solidarity to the National Youth Congress
26 January 2001
The youth organizations represented in your national youth congress have constituted the Estrada Resign Youth Movement. They include Anakbayan, the League of Filipino Students, Student Christian Movement, College Editors' Guild of the Philippines and National Union of Students of the Philippines. more...

Message of Solidarity to the National Union of Students
22 January 2001
I am elated to convey to you warmest greetings of solidarity on the occasion of your national congress, as you celebrate the anniversary of the First Quarter Storm of 1970 and your fresh victory to oust Estrada from power. more...

Greetings of Solidarity to Bayan Muna
7 January 2001
I wish to convey to you warmest greetings of solidarity on the occasion of your national convention. I welcome your thematic call "Advance the politics of change, fight for the peoples' aspirations!" more...
 

what's new