free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 


De Uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Zaak Sison
Brengt Ons Terug naar de Middeleeuwse Inquisitie en het Fascisme

Door het Internationaal comité DEFEND
1 februari 2007

Het internationaal comité DEFEND spreekt hierbij zijn verontwaardiging uit over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de eis van Prof. Jose Maria Sison tot toegang tot de geheime documenten op basis waarvan de Raad van de Europese Unie hem op de zogenaamde terroristen lijst heeft gezet en aan zware sancties onderworpen.

Het vonnis van het Europese Hof van Justitie in de zaak Sison brengt ons terug naar de middeleeuwse inquisitie en het fascisme, want het rechtvaardigt de Raad van Europa die weigert Prof. Sison inzage te geven in de hem belastende documenten zodat hij zich kan verweren tegen de staten die hem van terrorisme beschuldigen. Het recht op een eerlijk proces, op verdediging en op aanname van onschuld wordt hem daarmee ontzegt, zoals het Europees Bureau van Amnestie Internationaal al eerder heeft opgemerkt.

Volgens de immorele en draconische rationalisering van de Raad moet voorkomen worden dat Prof. Sison die documenten kan bestuderen en aanvechten omdat zulks 'de strijd tegen het terrorisme zal ondermijnen en schade toebrengen aan de openbare veiligheid'. Toch komt de Raad met geen enkel bewijs van zijn betrokkenheid bij terrorisme.Zonder enig spoor van bewijs wrijft men Prof. Sison de verwerpelijke misdaad van terrorisme aan en treft men strafmaatregelen tegen hem: misleidend tijdelijke beperkende maatregelen genoemd, maar sedert 28 oktober 2002 duren zij inmiddels al meer dan vier jaar en beroven hem van werk, huisvesting, uitkering, ziektekostenverzekering en legaal verblijf.

De kwestie van toegang tot bepaalde documenten is ondergeschikt aan de kwestie van plaatsing op de terroristenlijst waarin het Europese Hof van Eerste Aanleg spoedig een uitspraak zal doen. De nu gedane uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake deze ondergeschikte kwestie dient kennelijk ter beďnvloeding van het binnenkort te verwachten oordeel van het Europese Hof van Eerste Aanleg inzake de hoofdzaak die op 30 mei 2006 diende.

Ongeacht de uitkomst van het proces over de kwestie van de terroristenlijst, zal Prof. Sison beschut blijven door het Europees Verdrag over de Mensenrechten, met name door Artikel 3, wat de gedwongen overbrenging verbiedt naar enig land waar hij moet vrezen voor marteling en vernederende en onmenselijke behandeling of bestraffing.

Maar ook in dit land moet Prof. Sison al heel lang vervolging en onmenselijke behandeling verduren. Al sedert lang is hij door het Bureau van de Hoge Commissaris van Vluchtelingen van de Verenigde Naties erkend als politiek vluchteling evenals door Nederlandse gerechtshoven, doch op grond van dossiers van geheime diensten is hij niet toegelaten als vluchteling en is hem een legale status geweigerd.

Sedert 2002 staat hij op de terroristenlijst en wordt hij op valse gronden gestraft voor terrorisme. Dit strookt met de politieke lijn van Bush van verhoging van staatsrepressie en ontketening van preventieve agressie-oorlogen in naam van de alles overkoepelende permanente oorlog tegen het terrorisme. In dit kader is de juridische infrastructuur voor fascisme gelegd in Europa en in andere delen van de wereld.

Contact: Ruth de Leon,
International Coordinator
International DEFEND Committee
Tel. 00-31-30-8895306
Email: defenddemrights@yahoo.com

return to top

backwhat's new